Interbaro vernieuwt certificering End-of-Waste en CO2-Prestatieladder

Interbaro heeft de certificatie audits voor het End-of-Waste-certificaat en de CO2-Prestatieladder (trede 3) met succes doorlopen. “Toch altijd spannend”, vindt José Jorissen, die beide trajecten begeleidde. “We werken hard aan de verduurzaming van onze processen. Deze certificaten bevestigen dat we daarmee goed bezig zijn.”

Om deze certificaten te krijgen en te behouden doorlopen we elk jaar een audit. Deze wordt afgenomen door een onafhankelijke, externe certificeringsinstantie. De nieuwe certificeringen zijn geldig tot 01-03-2027 en 19-12-2026.

José: “Het End-of-Waste certificaat bevestigt dat onze processen voldoen aan de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen. Dit betekent dat de recyclingstromen die Interbaro genereert niet langer als ‘afval’ worden beschouwd, maar als waardevolle grondstoffen. We hebben onze processen zo ingericht dat we waardevolle metalen zoals ijzer, staal, aluminium en koper, kunnen scheiden en weer als grondstof kunnen aanbieden voor nieuwe producten. Efficiënt en duurzaam hergebruik dus.”

Daarnaast voldoen we aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. “Dit is een systematische benadering van CO2-management. Het zet bedrijven aan hun energiestromen en CO2-footprint te analyseren, ambitieuze doelen te stellen voor CO2-reductie, transparant te communiceren over het CO2-beleid. Ofwel, inzicht, reductie, transparantie. Dit certificaat erkent onze inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen en onderstreept ons voortdurend streven naar verbetering, inzicht en samenwerking op alle niveaus van onze bedrijfsvoering.”

José: “Onder het motto circulair denken vertaald naar circulair doen blijven we ons inzetten voor duurzaamheid tijdens het verwerken en ontmantelen van metaalhoudende objecten.”

Naast deze certificeringen zijn wij ook gecertificeerd voor ISO 9001, ISO 14001, VCA**, Safety Culture Ladder trede 3.