CO2-prestatieladder

Interbaro heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan en wil zich hier waar mogelijk in blijven ontwikkelen. Daarom kiest Interbaro onder andere voor deelname aan de CO2-Prestatieladder.

Interbaro zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor meer energie- en milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal Interbaro voorstellen implementeren die zorgen voor meer energie-efficiëntie. Bekijk ons energie- en emissiebeleid.

Het CO2-Prestatieladdertraject zorgt ervoor dat, naast het creëren van bewustzijn bij medewerkers, met gerichte doelstellingen en maatregelen gewerkt kan worden aan het verlagen van de geproduceerde CO2-uitstoot door Interbaro.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op de website van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).

CO2 footprint, reductiedoelstellingen en voortgang

Ons programma met de footprint, doelstellingen en maatregelen om onze CO2-uitstoot te verlagen is voor het eerst opgesteld voor 2022 en kunt u hier downloaden. Wij houden u halfjaarlijks op de hoogte van onze voortgang.

Ons CO2-reductieplan en voortang CO2-prestatieladder voor heel 2023 kunt u hier downloaden.

Ons CO2-reductieplan en voortang CO2-prestatieladder voor het eerste half jaar van 2023 kunt u hier downloaden.

Ons CO2-bewust Certificaat niveau 3 kunt u hier downloaden.

Deelname CO2-initiatieven

Interbaro heeft zich aangemeld bij Cirkelregio de Achterhoek. Zo kunnen wij kennis delen over CO2-reductie. In dit document leest u meer over dit initiatief.