Acceptatie protocol

Doetinchem, 01-10-2020

Acceptatieprotocol Interbaro Recycling BV

Geachte relatie,

Onze afnemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de geleverde materialen. Daarnaast zijn er steeds meer wettelijke eisen waaraan wij moeten voldoen.

De kosten van verwerking van afval stijgen ieder jaar weer, we worden meer en meer geconfronteerd met aftrek van het vuil (alle fracties die niet uit metaal bestaan) en de financiële doorbelasting daarvan.

Als we toch andere elementen in het schroot tegenkomen, zijn we genoodzaakt het vuil af te trekken en een toeslag door te berekenen.

Het protocol gaat per direct in.

De volgende (gevaarlijke) elementen of materialen accepteren we niet:

• Materialen die asbest bevatten of vermoedelijk asbest bevatten;
• Radioactief materiaal (wordt behandeld volgens het “Nederlands Besluit/regeling detectie radioactief besmet schroot”);
• Munitie en explosieven;
• Op olie gebaseerde materialen (niet afgetapte vloeistoffen);
• Materialen die gevaarlijke en/of giftige stoffen bevatten (in welke vorm dan ook);
• Materialen die voedselresten bevatten en/of een sterke geur afgeven;
• Verfbussen met reststoffen;
• Gesloten lichamen/drukvaten/drukflessen/gasflessen (in het bijzonder Acetyleen);
• Witgoed/bruingoed;
• Weelatex gerelateerd materiaal;

De hierboven genoemde zaken, tenzij anders overeengekomen en bevestigd in de opdrachtbevestiging.

Wij accepteren geen particulier aangeboden materialen.

In het geval dat na ontvangst van een levering blijkt dat de geleverde materialen niet aan deze acceptatievoorwaarden voldoen, kan de leverancier aansprakelijk gehouden voor alle hieruit voortvloeiende kosten.